مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی ترنم
( دارای مجوز شماره ۴۶۲- م از سازمان نظام روانشناسی و وزارت ورزش و جوانان )
تاریخچه ی مرکز
این مرکز در گذشته با نام مرکز مشاوره اوج در سال ۱۳۸۳ تاسیس گردید و با گذشت ۱۳ سال از فعالیت خود با نام مرکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده ترنم بر اساس مجوز شماره ۴۶۲- م از سازمان نظام روانشناسی و وزارت ورزش و جوانان به کار خود ادامه می دهد.
– مدیروموسس
مدیر و موسس مجموعه جناب آقای علیرضا رجبی کارشناس روان شناسی بالینی ، کارشناس ارشد روان سنجی و دکترای روانشناسی عمومی از دانشگاه دولتی ایروان می باشد.
– بخش ها و متخصصین
*بخش مشاوره
*بخش روانشناسی
*بخش روان سنجی
*بخش نروفیدبک
*بخش ویژه ازواج و تحکیم خانواده
کلیه ی متخصصین روانشناس و مشاور در این مرکز دارای مجوز فعالیت از سازمان مشاوره روانشناسی می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید