به گزارش مشاور نیوز به نقل ازمازندران آنلاین – مدیر کل بهزیستی مازندران گفت: اجباری شدن مشاوره ازدواج در برنامه ششم توسعه به دستگاه های مرتبط ابلاغ شده است.
به گزارش ایسنا مازندران، سعید آرام در نشست تخصصی بهزیستی مازندراندر شیرخوارگاه شکوفه ساری با بیان اینکه اداره کل بهزیستی استان مازندران دستگاه برترخدمات رسان در استان معرفی شد، اظهار کرد: در حوزه شاخص های تخصصی با تلاش های انجامشده دستیابی به شاخص ها دشوار است اما مازندران۱۰۰درصد امتیازها را دارد و بهزیستی مازندران رتبه اول را در این حوزه ها دارا است.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی سبب تحقق و توسعه می شود، خاطرنشانکرد: در برنامه توسعه ششم مهمترین برنامه بحث سلامت اجتماعی است و سازمان بهزیستی متولیاین امر بوده و حوزه پیشگیری ژنتیکی به این بهزیستی واگذار شده است. در این برنامهغربالگری اجباری شد و رسالت اصلی در حوزه پیشگیری، کاهش ورودی حوزه های توانبخشی استزیرا یکی از بزرگترین مشکلات به دنیا آمدن فرزندان معلول است.
آرام در بحث طلاق و آسیب های اجتماعی تصریح کرد: با توجه به فرمایش رهبری هر سه قوا مکلف به پیگیریبوده و برای آموزش زوجینی که مهارت زندگی راندارند و در این راستا نقش بهزیستی در راستای آموزش مهارت ها مهم می شود.همچنین مشاورهپیش از ازدواج در بحث برنامه ششم اجباری شده و شورای انقلاب فرهنگی این مسئولیت را به سه دستگاه قضایی، علوم پزشکی و بهزیستیواگذار کرد.
وی افزود: بیش از۴۵ درصد زنان سرپرست خانوار مطلقه هستند و با آموزش ها این امر رو به کاهش است و مهمترین ویژگی حوزه پیشگیری عام بودن آن است که تاثیرگذاری بسیاری نیز دارد.
مدیر کل بهزیستی استان بر لزوم آشنایی همکاران بهزیستی بهعلم روز تاکید کرد و گفت: گاها آموزش ها به طور مناسب در اختیار کارشناسان قرار نگرفتهو در این راستا توانمند سازی به صورت صحیح اتفاق نمی افتد. –

اجباری شدن مشاوره ازدواج در برنامه ششم توسعه

دیدگاهتان را بنویسید