چرا به مشاوره می‌رویم؟

چرا به مشاوره می‌رویم؟ متاسفانه بیشتر افراد تنها برای تائید ازدواج خود به مشاوران مراجعه می‌کنند، اما در این موارد نیز مشاوره می‌تواند با ارائه برخی راهکارها و آموزش‌، بروز مشکلات را کاهش دهد. وی افزود: اگر مشاوره پیش از…