ازدواجی بدون فرصت داشتن فرزند سالم!

ازدواجی بدون فرصت داشتن فرزند سالم! ازدواج‌های فامیلی و بدون مشاوره ژنتیکی یکی از مهم‌ترین دلایل تولد نوزادان معلول به شمار می‌رود و فرصت داشتن فرزند سالم از زوج‌ها را می‌گیرد. سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار کودک معلول در…