اهمیت شناخت زوجین از همدیگر

اهمیت شناخت زوجین از همدیگر دختر و پسر قبل از ازدواج باید فرصت کافی برای شناخت یکدیگر داشته باشند. یکی از دلایل رشد طلاق در جامعه، همین نبود شناخت طرفینی است که جامعه و خانواده فرصت کافی برای شناخت به…