سه دلیل محکم برای ازدواج

سه دلیل محکم برای ازدواج کبوتر بچه ها وقتی بزرگ می‌شوند، کم کم پرواز را می ‌آموزند، جفتی برای خود انتخاب می ‌کنند، با هم لانه‌ جدیدی می ‌سازند و پر می ‌کشند به سوی زندگی. هر چند زندگی ما…