استرس پس از سانحه : اختلاف امری طبیعی و معمول است همه ما با سایر افراد تعاملاتی داریم که مطابق میل پیش نمی روند. گاهی اوقات ممکن است احساس کنیم که از سوی دیگران به درستی درک نشده ایم  ( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )

– اضطراب و وحشتزدگی
اضطراب چیست؟
اضطراب واکنش طبیعی، عاطفی و فیزیولوژیکی نسبت به احساس تهدید شدن است. چگونگی حس آسیب پذیر بودن در موقعیت های مختلف، در افراد متفاوت است و از تجربیات گذشته فرد، باورها و نگرش سرچشمه میگیرد  ( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )
افسردگی
افسرده ام یا مشکل چیز دیگری است؟  : خلق و خوی ما، هر روز بطور طبیعی تغییر می کند. هر یک از ما ممکن است زمانی دچار افت روحی شویم. در چنین شرایطی ممکن است این عبارات را به زبان بیاوریم، “افسرده ام”، ” دل و دماغ ندارم . ( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )
– بی خوابی : خواب نیز به اندازه غذا، هوا و آب برای حیات ضروری است. شاید شما نیز گاهی اوقات در طول زندگی با مشکلاتی در زمینه خوابیدن روبرو شده باشید. ناگفته نماند که افراد بسیاری این مشکلات را تجربه می کنند. هر فردی ممکن است از بی خوابی رنج ببرد( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )
– تنهایی : این سخن را بارها شنیده اید  که یک فرد ممکن است حتی در میان جمع نیز احساس تنهایی کند. متاسفانه این مورد در دانشگاه و در میان دانشجویان امری بسیار رایج است. در آنجا نیز ممکن است  به رغم حضور در میان گروهی از همسالان که نقاط مشترک  دارند( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )
-اختلاف با دیگران
اختلاف امری طبیعی و معمول است : همه ما با سایر افراد تعاملاتی داریم که مطابق میل پیش نمی روند. گاهی اوقات ممکن است احساس کنیم که از سوی دیگران به درستی درک نشده ایم. این مشکل در جمع دوستان ، خانواده ، همکاران و …. دیده میشود ( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )

ختلال وسواس فکری – عملی

–   وسوایهای فکری و وسواسهای عملی چه چیزهایی هستند؟

اختلال وسواس فکری عملی اغلب موضوع لطیفه ها، بذله گویی ها و شوخی دیگران است ( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )

– هراس (فوبی)

‹‹هراس ساده، هراس از مکان های باز و جمع  هراسی››

هراس چیست ؟

هراس (فوبی)  نوعی ترس شدید و نا معقول از یک شی، یک مکان و .. است. ( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )

– عزت نفس

عزت نفس یک باور است نه یک حقیقت

چگونگی احساس و دید ما نسبت به خود تاثیری ژرف بر چگونه زیستن ما دارد. این باورها از طریق تجاربی که در خانواده، مدرسه، جمع دوستان و در بعدی وسیع تر در جامعه کسب می کنیم، ( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )

سوگ (فقدان)

“غم” واژه ای است که ازآن برای توصیف احساسات و واکنش هایی استفاده می کنیم که هنگام از دست دادن یک عزیز یا چیزی ارزشمند، گریبان گیر ما می شوند. همه افراد غم را تجربه می کنند، زیرا غم واکنشی جهانی نسبت به فقدان است.( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )

–  خودآزاری

بسیاری از ما گاهی دست به کارهایی می زنیم که برای جسم مضرند. مقاله ای که در پی می آید به دلایل آزار رسانی عمدی به خود، با روش هایی از قبیل بریدن، سوزاندن،چاقو زدن، خراشیدن و کبود کردن بدن یا کشیدن مو پرداخته است.( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )

– خشم

احساس خشم و رفتار پرخاشگرانه

هرکس گاهی در زندگی احساس خشم می کند. خشم واکنشی عادی است و به خودی خود یک مشکل بشمار نمی رود؛ پاسخ رفتاری به خشم است که مسئله ساز بودن آن را تعیین می کند.( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )