چرا به مشاوره می‌رویم؟
متاسفانه بیشتر افراد تنها برای تائید ازدواج خود به مشاوران مراجعه می‌کنند، اما در این موارد نیز مشاوره می‌تواند با ارائه برخی راهکارها و آموزش‌، بروز مشکلات را کاهش دهد. وی افزود: اگر مشاوره پیش از ازدواج در میان مردم رواج پیدا کند قطعا میزان طلاق و تشکیل زندگی‌هایی که …
اگر مشاوره پیش از ازدواج در میان مردم رواج پیدا کند قطعا میزان طلاق و تشکیل زندگی‌هایی که مشکلات زیادی دارند، بسیار کاهش پیدا می‌کند.
با تاکید بر انجام مشاوره پیش از ازدواج، عنوان کرد: تمام افرادی که برای مشاوره ازدواج مراجعه می‌کنند اولین دلیل خود را آمار بالای طلاق می‌دانند.
علاوه بر افزایش میزان طلاق, افرادی هستند که به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند زندگی پر از مشکل خود را ادامه دهند به همین دلیل و برای جلوگیری از بروز این مسائل مشاوره پیش از ازدواج ضروری است.
زمانی که دو نفر می‌خواهند ازدواج کنند فکر نمی‌کنند که مشکلاتی برای آنان پیش بیاید، اظهار کرد: مشاوران عواملی را که موجب ایجاد مشکل و در موارد حادتر جدایی می‌شود برای مراجعه کنندگان خود عنوان می‌کنند.
عواملی که موجب اختلاف در زندگی زناشویی می‌شود،  برخی از عوامل هستند که وجود هر یک از آن‌ها به تنهایی می‌تواند منجر به شکست در زندگی زناشویی شود, عواملی مانند فرهنگ‌های متضاد یا نداشتن رضایت از ظاهر یکدیگر از جمله عواملی هستند که مشکلات جدی ایجاد می‌کنند.
اما برخی از عوامل وجود دارد که می‌توان با آموزش صحیح با آنها کنار آمد و عواملی مانند تفاوت سنی نمی‌توانند بسیار مشکل‌ساز باشند.
در یک مشاوره ابعاد مختلف عاطفی، روانی، اقتصادی، فرهنگی، ‌جنسی و … بررسی می‌شود، گفت: بررسی این عوامل موجب شده تا افراد تشخیص دهند آیا برای یکدیگر مناسب هستند یا باید فرد دیگری را برای زندگی انتخاب کنند.
مشاوره پیش از ازدواج یک کمک به زوجیناستفراد آزاد هستند بعد از دریافت مشاوره هر تصمیمی که صلاح می‌دانند بگیرند زیرا ازدواج یک امر کاملا شخصی است.