منشور اخلاقی مشاوران و روانشناسان

متن منشور اخلاقی روان‌شناسان و مشاوران :

این‌جانب                                                در محضر پروردگار منان و در پرتو نورانیت قرآن پیمان می‌بندم که:
ـ همواره در ارائه خدمات روان‌شناسی و مشاوره، مقید به موازین اخلاقی و متعهد به رعایت ارزش‌های الهی بوده و پایبند نظام‌نامه اخلاقی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران باشم.
ـ در تکریم شخصیت فردی و خانوادگی مراجعان با کلام و رفتار از هیچ کوششی فروگذار نباشم.
ـ برای مراجعان خود همواره محیطی امن در بستر موازین اخلاقی و شرعی فراهم نموده و از پدیدآیی احساس ناامنی در مراجعان خود پیش‌گیری نمایم.
ـ همواره محرم راز مراجعان بوده‌، دانسته‌ها و اطلاعات لازمی که در فرایند ارائه خدمات روان‌شناسی و مشاوره از مراجعان خود دریافت می‌دارم به مثابه امانت‌هایی الهی تلقی نموده و هرگز در محافل خصوصی و مجامع عمومی افشا ننمایم و جز در موارد استثنایی نظیر الزامات قانونی و شهادت‌های دادگاهی و ضرورت‌های مداخلات سریع درمانی، هیچ‌گونه از اطلاعات دریافتی را در اختیار کسی قرار ندهم.
ـ در فعالیت‌های تخصصی و حرفه‌ای خود با مراجعان ثابت قدم بوده ، هرگز براساس سلایق شخصی و کشش‌های نفسانی با مراجعان تعامل ننمایم و خارج از قلمرو تخصصی و حرفه‌ای با ایشان ارتباط برقرار ننمایم و از به‌کار بردن روش‌ها، تکنیک‌ها و توصیه‌هایی که با موازین شرعی و نظام ارزشی در تعارض می‌باشد اجتناب نمایم.
ـ در امور خاصی که خارج از حوزه تخصصی‌ام می‌باشد وارد نشده و عنداللزوم مراجع یا مراجعانم را به متخصصان ذی‌صلاح ارجاع دهم.
ـ افزون بر تعرفه‌های مصوب سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور از مراجعان خود مطالبه‌ای نداشته باشم.
این تعهد نامه توسط متخصصان مرکز امضا شده است .