خدمات نروتراپی

     این کلینیک خدمات نوروفیدبک، تحریک الکتریکی مغز توسط جریان مستقیم (TDCS) و نقشه برداری مغزی (QEEG) انجام می­دهد. نوروفیدبک نوعی خود تنظیمی امواج مغزی است. در نوروفیدبک حسگرهایی به سر بیمار وصل و از طریق آنها فعالیت امواج مغزی دریافت می شود. سپس این اطلاعات در قالب یک بازی کامپیوتری به بیمار عرضه می­شود تا عملکرد مغزی خود را از طریق آن کنترل نماید. نوروفیدبک از طریق شرطی­سازی عامل به اصطلاح امواج مغزی می­پردازد. تحریک مغزی یکی از روشهای غیر تهاجمی درمان مغز است که با استفاده از جریان الکتریکی ضعیف و پیوسته اثر خود را به جا می­گذارد و امروزه کاربرد گسترده­ای در درمان اختلالات روانپزشکی و مغزی پیدا کرده است. لازم به ذکر است این خدمات در حال حاضر فقط به بیماران دارای اختلال یادگیری (LD ) و بیماران با نشانگان بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD) ارایه میگردد.