/home/taranom/domains/markazetaranom.com/public_html/ اختلاف سطح تحصیلی زوجین – مرکز مشاوره ترنم

اختلاف سطح تحصیلات زوجین

اختلاف سطح تحصیلات زوجین             میزان تحصیلات در ازدواج در واقعه نشان دهنده سطح درک و فهم فرد از زندگی و طرز تفکر وی است. هنگامی که مردی برای ازدواج اقدام می کند و به…