همسرتان را به بند نکشید

همسرتان را به بند نکشید به طور کلی، زمانی که صحبت از روابط احساسی می شود، با ۳ نوع زوج مختلف رو به رو می شویم. ۱- وقتی بار عاطفی رابطه تنها بر دوش یکی از طرفین است. در این…