۷۹ درصد ازدواج‌‌ها بدون مشاوره
به گزارش مشاورنیوز به نقل از ایسنا: رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ۷۹ درصد ازدواج‌ها بدون آموزش‌های پیش از ازدواج انجام می‌شود، اظهار کرد: سازمان بهزیستی در این سه سال اخیر حدود شش برنامه برای کنترل طلاق داشته است که مهم‌ترین آن آموزش‌های پیش از ازدواج بوده است، در آموزش‌های پیش از ازدواج از ۷۰۰ هزار ازدواج انجام شده ۲۱ درصد را پوشش داده‌ایم. انوشیروان محسنی  بندپی افزود: در این طرح ۳۹۰۰ مدرس آموزش دیده کار آموزش را برعهده داشته‌اند.

همچنین ۱۶۰۰ مرکز مشاوره و ۴۵۰ پایگاه سلامت اجتماعی با ما همکاری کرده‌اند، این اقدامات شرایطی را فراهم کرد تا برنامه‌های بهزیستی شیب رو به رشد طلاق را مهار کند.رئیس سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد: در سال ۸۵ به ازای ۳/۸ ازدواج، یک طلاق و در سال ۹۰ به ازای هر ۱/۶ ازدواج یک طلاق داشته‌ایم که نشان می‌دهد هر سال چهار درصد به ازای هر ازدواج شاخص طلاق افزایش یافته است.