تهران – پائین تر از میدان جمهوری جنب متروی نواب – برج اداری سهیل – واحد ۹۰۱ – مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی ترنم تلفن تماس : ۶۶۳۸۱۳۶۲