حل مشکلات خانوادگی – انسان ها زندگی اجتماعی دارند. زندگی در جامعه بدون تعارض و مشکلات امکان پذیر نیست. این مسئله بخش جدا ناپذیر زندگی همه ی ما را تشکیل می دهد. در غیر اینصورت یکجای کار می لنگد.

مقابله با مشکلات خانوادگی سخت و دردناک است.

ولی خوب را ه هایی برای حل مشکلات خانوادگی وجود دارد. ولی چگونه؟ در پایین به ۴ مورد که می تواند برای حل مشکلات خانوادگی مفید باشد اشاره خواهم کرد.

۱. بحث را به زمانی موکول کنید که عصبی و ناراحت نیستید.
بحث و جدل خانوادگی زمانی دردناک تر است که اعضای خانواده در کنار هم جمع شده اند مثل تعطیلات.

اگز اعضای خانواده در حال بحث و گفتگو هستند و تنش بوجود آمده است بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که آرامش خود را حفظ کنید و تا زمانی که همه آرام نشده اند صبر کنید.

این کار باعث خواهد شد که از شدت جر و بحث کاسته شود

تا زمانی که هنوز احساساتی و ناراحت هستید بحث نکنید. اگر فقط یک شب صبر کنید مسلما زمان شروع بحث همه آرام شده اند.
صبر به شما این امکان را می دهد که منطقی تر به موضوع نگاه کنید. اگر صبر کنید و به موضوع فکر کنید باعث خواهد شد که رفتار واکنشی نامناسب نداشته باشید.
نزدیک شدن به کسی در زمانی که عصبانی هستید تشنج را افزایش می دهد. هیچ دلیلی وجود ندارد که شما نتوانید در مورد موضوع خود فردای آن روز صحبت کنید.
۲. برای مشکلات خانوادگی شخصا اقدام کنید
همه ی ما در چنین موقعیتی قرار داشته ایم. همه ی ما پیام هایی را فرستاده یا گفته ایم که دوست داشتیم

آنها را پس بگیریم.

استفاده از پیامک یا هر ابزار پیام رسان بدترین کاری است که می توانیم در چنین مواقعی انجام دهیم.

بجای پیامک شخصا در مورد موضوع بحث و گفتگو کنید.

اگر شخصا برای حل مشکلات خانوادگی اقدام بهتر به موضوع اشراف بیشتری خواهیم داشت و شاید خیلی از موارد تنش زا مطرح نکنیم.

پیامک ها سو تفاهم های زیادی را بوجود می آورند. به عنوان مثال شاید پیامک شما با لحن عصبانی نباشد ولی طرف مقابل شما فکر کند که یک پیامک عصبانی فرستاده اید.
بجای اینکه پیامک بفرستید، تلفن را بردارید و تماس بگیرید. یا یک ملاقات رو در رو را تنظیم کنید. در تماس رو در رو شما و طرف مقابل بسیاری از پیام ها را می تواند از روی زبان بدن دریافت کند.
برای مطالعه مقاله زبان بدن اینجا کلیک کنید

افراد در پیامک بسیاری از مواردی را که شاید رو در رو نتوانند بگویند را خواهند گفت. این یکی زا آن دلیل هایی است که توصیه می شود از پیامک استفاده نکنید.
۳. برای حل مشکلات خانوادگی تقصیرات همه را بپذیرید از جمله خودتان
شما می توانید دوستانتان را انتخاب کنید ولی نمی توانید خانواده را انتخاب کنید.شاید بتوانید از دیگران دل بکنید ولی نه از خانواه

فهمیدن اینکه اعضای خانواده هم خطا می کنند ولی هنوز شما می توانید آنها را دوست داشته باشید اولین پله برای حل مشکلات بلند مدت است.
سعی کنید دلیل رفتارهای افراد را تشخیص دهید.
اشتباهات خودتان را هم قبول کنید. سرزنش ها را قبول کنیم وقتی که لایق آن هستیم.
بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که شما برای معذرت خواهی پیش قدم شود حتی زمانی که شما اطمینان دارید که هیچ تقصیری ندارید.
حل مشکلات خانوادگی
سکوت در مذاکره
۴٫ سرزنش نکیند
برای حل مشکلات خانوادگی یکی از بهترین راه های ممکن این است که مثبت حرف بزنیم.

لطفا کسی را سرزنش نکنید.

الفاظ منفی خیلی بی رحمانه هستند.

قرار بر این شد که از هیچ لفظ منفی بر علیه اعضای خانواده استفاده نکنیم. در زمانی که عصبانی هستیم امکان دارد که کلماتی را استفاده کنیم که شایسته نیست.
فکر اینکه من باید در این مشکل باید پیروز شوم را از سر خود به در کنید.
تن حرف زدن خود را کنترل کنید. صدای خود را بلند نکنید یا خیلی نگران حرف نزنید. در حالی که طرف مقابل خود را درک می کنید در مورد نقطه نظر خود صحبت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید